تحصیلات تکمیلی

پژوهشكده صنایع رنگ با هدف تربیت نیروهای متخصص و كارآمد در راستای اعتلای دانش و به منظور گسترش فعالیتهای آموزشی، بهره گیری از استعدادها و خلاقیتهای دانشجویان در فعالیتهای پژوهشی مرتبط با اهداف موجود و توسعه همكاری با سایر مراكز آموزش عالی مبادرت به برگزاری دوره كارشناسی ارشد مهندسی رنگ، ارائه خدمات آموزشی به سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پذیرش دانشجویان بورسیه، پذیرش كارآموز و جذب پروژه‌های دانشجویی می‌نماید.